SWISSMED Prywatny Serwis Medyczny S.A.

Adres:  ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk
tel.: 48 (58) 344-05-18
fax: +48 (58) 344-05-19    
e-mail: dzial.handlowy@swissmed.com.pl

Rejestracja dla pacjentów : (58) 524-15-00

Kontakt dla inwestorów : (58) 524-15-71
Maciej Kudła : rzecznik@swissmed.com.pl

 

NIP: 118-00-43-996
REGON: 010356367
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy KRS 0000296183
Kapitał zakładowy: 7. 394 395, 00 zł

Agencja marketingu internetowego walkin.pl